Vi kan nå rekruttere igjen

Det ordinære tilbudet til Home-Start Familiekontakten (HSF) er regelmessige hjemmebesøk hos småbarnsfamilier, av en frivillig familiekontakt. I tråd med smittevernstiltak gjennomfører vi for tiden ikke hjemmebesøk, men 20. april åpnet vi opp for utendørs samvær.

Besøk i hjemmet

I tillegg til hjemmebesøkene som våre familiekontakter utfører, så avlegger koordinator besøk i hjemmet hos nye frivillige, før de blir kvalifisert som familiekontakt. Nye familier får alltid besøk av HSF-koordinator før de kobles sammen med en familiekontakt.

Det skal fremdeles ikke foretas hjemmebesøk hos nye frivillige eller familier, hverken av familiekontakter eller av koordinator.

1-1 samtale utenfor hjemmet

Enn så lenge åpner vi derfor for at nye frivillige kan bli familiekontakter, uten at det er foretatt hjemmebesøk. Det fordrer at alle andre krav er gjennomført, samt at det er fullført en 1-1 samtale med familiekontakten. Dette kan foregå på kontoret eller f.eks utendørs.

Nye familier kan kobles uten et hjemmebesøk først, men også her må det være et 1-1 møte med koordinator i forkant. Koordinator skal fremdeles kunne vurdere hva som blir en god kobling, så det er viktig at man får et godt grunnlag for dette.

Hjemmebesøk på et senere tidspunkt

Så snart det åpnes for hjemmebesøk, og før familiekontakten besøker familien hjemme, skal koordinator gjennomføre hjemmebesøk hos de familiekontakter som ikke har hatt dette. Koordinator skal også være med på det første hjemmebesøket hos familien, med statusoppdatering og ev fornyelse av samarbeidsavtale.