Utvekslingsbesøk fra Ungarn

I uke 42 hadde HSF hyggelig utvekslingsbesøk av 4 representanter fra Home-Start i Ungarn. Formålet med utvekslingen var å dele erfaringer fra Norge, med hensyn til familier med kronisk syke barn og barn med funksjonsnedsettelse.

Det ble delt erfaringer fra Home-Start sitt tilbud i Norge, og gitt innblikk i det offentliges tilbud til denne målgruppen.

– De besøkende opplevde inspirasjon gjennom inntrykkene fra Norge, og dette vil komme til nytte når de nå skal i gang med et prosjekt rettet mot målgruppen «familier med funksjonsnedsatte og/eller kronisk syke barn», forteller Britt Nordhagen, prosjektleder i Home-Start Familiekontakten Norge.

De fikk blant annet møte 4 norske mødre med funksjonsnedsatte barn, besøk en tilrettelagt bolig, og delta på kurskveld hos en avdeling i Oslo.

– Vi ser ulikheter på tvers av landene i Home-Start nettverket, men konseptet er allikevel gjenkjennbart. Vi opplever det inspirerende å kunne lære av hverandre gjennom erfaringsutveksling, fortsetter prosjektlederen.