Utstillingen TwitterArtExhibit 2015 gir inntekter til HSF Moss

TwitterArtExhibit er en nonprofit organisasjon som årlig arrangerer en salgsutstilling der inntekten går til et veldedig formål. Prosjektet benytter det sosial mediet Twitter og høster stor applaus blant kunstnere i hele verden. I år vil inntekten gå til Home-Start Familiekontakten Moss.

Nyhet-Kunstutstilling-Moss-WebUtstillingen ble åpnet torsdag 12. mars på Moss Bibliotek ved Ordfører Tage Pettersen og kunstner David Sandum. Åpningen trakk et stort publikum av både små og store deltakere. Home-Start Familiekontakten Norge var representert ved Britt Nordhagen. Utstillingen varer frem til torsdag 26.mars. Den er gratis og åpen for alle i bibliotekets åpningstid.

Dette er det femte året TwitterArtExhibit gjennomføres, prosjektet startet i Norge, etter et personlig engasjement fra kunstner David Sandum. David er en svenskfødt kunstner, nå bosatt i Moss og gründer av TwitterArtExhibit.

Det har tidligere (2011 og 2012) vært holdt to utstillinger på Moss bibliotek (hvor inntekten blant annet har gått til innkjøp av barnebøker og støtte til Krisesenteret). I 2013 var salgsutstillingen i Los Angeles og inntekten ble gitt til Art Division – organization mentoring underprivileged youth. I 2014 ble utstillingen en stor suksess i Orlando, hvor støtten gikk til The Center for Contemporary Dance, Special Needs Students.

I år er utstillingen tilbake der det hele startet! Den har fått en enorm oppslutning med 550 påmeldte kunstnere fra hele verden, der ca. 40 land er representert. Fra Norge deltar blant annet Bjørg Thorhallsdottir, i tillegg er franske Amylee Paris er verdt å nevne.

Kunstnerne melder seg på gjennom det sosiale mediet Twitter. Kunstkortene doneres og inntekten av salget (250,-) pr kort går uavkortet til Home-Start Familiekontakten. I Moss er mye av arbeidet rettet mot bekjempelse av barnefattigdom og ensomhet.

For mer informasjon/bilder av kunstkortene og navn på deltagere – følg oss gjerne:
Twitter: @twitrartexhibit or hashtag ‪#‎twitterartexhibit‬‬‬‬‬
Facebook: https://www.facebook.com/twitterartexhibit
Website: www.twitterartexhibit.org