Til frivillige

De frivillige i Home-Start Familiekontakten blir omtalt som familiekontakter. Vil du bli familiekontakt og bidra til å støtte en småbarnsfamilie?

 

Hva kreves for å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten?

 • Du har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeide med barn.
 • Du har tid og lyst til å besøke en familie 2-4 timer pr. uke.
 • Du er en ansvarsfull og lyttende person.
 • Du ønsker å gi av din tid som frivillig, til noen som trenger deg.
 • Du må fremlegge politiattest.
 • Du må gjennomføre et forberedelseskurs på minimum 20 timer. Temaer på kurset er bl.a.:
  • Informasjon om Home-Start Familiekontakten
  • Verdier og holdninger
  • Hjemmebesøk
  • Taushetsplikt
  • Familieliv
  • Kommunikasjon
  • Engasjement og grenser som frivillig

Det er stor spredning i bakgrunn og alder blant familiekontaktene. Fellestrekket er at de har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig. De aller fleste familiekontaktene er i arbeid, noen arbeider deltid eller er pensjonister.

Ønsker du å bli familiekontakt?

Alle som ønsker å bli familiekontakter må delta på et forberedelseskurs. Gå inn på avdelingen i din kommune for å ta kontakt med din lokale koordinator, samt se når neste kurs avholdes.

Hva får du som familiekontakt?

 • Forberedelseskurs
 • God oppfølging og veiledning.
 • Mer livserfaring.
 • Sosialt samvær med andre familiekontakter.
 • Mer i hjertet enn i lomma.

Hva gjør en familiekontakt?

 • Besøker en familie i deres hjem hver uke, 2–4 timer.
 • Er en lyttende samtalepartner.
 • Er en støtte og veileder.
 • Yter praktisk hjelp til ulike oppgaver.
 • Er en å dele sorger og gleder med.
 • Bidrar til at familien får mulighet til å utvide sitt nettverk.