Til foreldre

Det er gode, men travle hverdager med småbarn i hjemmet. Av og til er det bare de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Ønsker du hjelp og støtte fra Home-Start Familiekontakten?

 

Home-Start Familiekontakten kan tilby:

 • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
 • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • Praktisk hjelp og støtte.
 • En pustepause i hverdagen.
 • Besøk i hjemmet en gang per uke i 2–4 timer, over en periode på ca. 6 måneder.
 • Et gratis tilbud basert på gjensidig frivillighet.

Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?

 • Familier som selv ønsker en familiekontakt.
 • Familier med minst et barn under skolepliktig alder.
 • Familier med behov for en voksen støtteperson – et lyttende medmenneske.
 • Familier som trenger avlastning.
 • Familier som ønsker et utvidet sosialt nettverk.
 • Familier som har barn med særskilte behov.

En du kan stole på

 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre et omfattende forberedelseskurs på minimum 20 timer.
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov.
 • Familiekontakten avgir taushetsløfte.
 • Familiekontakten må levere politiattest.

Ønsker du en familiekontakt?

Klikk her for å ta kontakt direkte med din lokale avdeling.