Tid for hjemmebesøk igjen!

Vi åpner opp for hjemmebesøk igjen, etter de nye anbefalingene fra regjeringen. Dette er vi så glade for! Vær allikevel oppmerksom på at lokale vurderinger må gjøres ut fra smittebildet i den enkelte kommune.

Hjemmebesøk hos familier og familiekontakter, kan gjennomføres der verken koordinator, familiekontakt eller familier er i risikogruppe «moderat / høy risiko». Smittevernstiltak må følges.

Selv om det nå åpnes for hjemmebesøk, anbefaler vi å være mest mulig utendørs og holde avstand så godt det lar seg gjøre.