Et medmenneske med et stort hjerte er borte

Det er med tungt hjerte vi meddeler at vår alles kjære grunnlegger Margaret Harrison døde søndag, 16. august 2015.

Margaret-bortgangDet var helt uventet – hun døde fredfullt, 77 år gammel.

Dette er et stort tap, og det er mange av oss som fikk treffe henne og oppleve hennes unike personlighet. Margaret hadde en stor vennekrets i Norge, og vi hadde gleden av å ha henne som gjesteforeleser ved flere anledninger. Hun var også deltager på verdenskonferansen som fant sted i Oslo i september i fjor.

Hun var det gode medmenneske som lyttet og som med stor kjærlighet SÅ alle hun møtte på sin vei. Hun var også opptatt av styrken som ligger i humorens gave. ”Food, fun and friendship” var ett av hennes slagord som vi prøver å leve etter.

Home-Start så sin spede begynnelse i Leicester i 1973 – lite ante Margaret at hennes arbeide skulle få utbredelse til hele verden. Det er i dag 22 land som bruker Home-Start som metode. I år er det 20 år siden Norge satset på dette viktige forebyggende og frivillige familiestøtteprogrammet.

Flere evalueringer har vist at småbarnsforeldre mestrer sin rolle bedre etter at de har fått støtte og hjelp fra Home-Start.

Norge satser videre og i dag er det 32 avdelinger, og flere kommuner melder behov for Home-Start.

Margarets store evne til å inspirere tar vi med oss videre. Likedan hennes lyttevne og gode humor.

Våre tanker er hos hennes nærmeste, og hennes visjon om en god barndom gjennom et godt foreldreskap lever videre gjennom Home-Start.