Studiebesøk i Nederland

Home-Start Familiekontakten Asker og nasjonalt kontor har vært på studiereise til Home-Start i Nederland. Gjennom besøket fikk vi bekreftet at grunnkonseptet til Home-Start er likt på tvers av landegrensene, og fikk delt erfaringer fra organisasjonsarbeidet i de 2 landene.

Driften i Nederland

Home-Start i Nederland tilbys gjennom 89 avdelinger. Omtrent halvparten av avdelingene er driftet av organisasjonen Humanitas og de øvrige er driftet av velferdsorganisasjoner som er knyttet opp til kommunene de er lokalisert i. Størrelsesmessig, i forhold til antall innbyggere, er Home-Start i Nederland og Norge omtrent like store.

Småbarnsmødre utenfor arbeidslivet

Den største forskjellen vi erfarte mellom de to landene, er muligheten for norske mødre å returnere til arbeidslivet. De fleste av småbarnsfamiliene som får hjelp og støtte i HS Nederland er småbarnsmødre, som er hjemmeværende med barn under skolealder, og kan oppleve ensomhet og isolasjon.

Nederland har ikke det samme subsidierte barnehagesystemet som vi har i Norge, og familiene velger derfor ofte at mødrene blir hjemme med barna. Barna kan starte på skolen når de er 4 år, mens skolen er obligatorisk fra de fyller 5 år. Hjelpen og støtten gis derfor ofte på dagtid sammen med mødrene i hjemmet. Det er også svært vanlig at kvinner som er i arbeid jobber deltid, dette gir større muligheter for å kunne bistå som frivillig.

Familiene som får hjelp og støtte

I Norge har vi siden 2005 hatt et eget prosjekt knyttet til familier hvor barna har særskilte behov. 11 % av barna som fikk støtte av en familiekontakt i 2016 hadde særskilte behov. I Nederland er det lite fokus på disse familiene gjennom HS, og familiene hvor enten barn eller voksen har særskilte behov blir heller ivaretatt gjennom frivillige i andre organisasjoner.

Et særskilt konsept som Home-Start i Nederland tilbyr er Home-Start +. Dette tilbys i dag ved 24 avdelinger og retter seg mot familier med barn mellom 7 og 14 år. HS + bygger på de samme grunnpilarene som det ordinære Home-Start (i Nederland for familier med barn 0 – 7 år), men den frivillige har ofte en mer praktisk tilnærming til støtten. I disse familiene er koordinator spesielt opptatt av at både barn og foreldre skal definere behovet for en familiekontakt, og samarbeidet skal gå mellom alle parter.

I Nederland har det blitt gjennomført utstrakt forskning og studier knyttet til effekten av Home-Start, og konseptet er derfor definert som kunnskapsbasert. Det er viktig for HS i Nederland å anerkjenne dette, og samtidig kommunisere at HS +, som retter seg mot eldre barn og ungdom, ikke har vært igjennom den samme vurderingen.

Medmenneske til medmenneske

Vi fikk anledning til å besøk 3 byer utenfor Amsterdam, og ble kjent med både koordinatorer og frivillige. Det er familiene selv som angir hva de har behov for hjelp og støtte til, og mantraet som gikk igjen hos alle avdelingene vi besøkte, var et beskrivende bilde av at de frivillige skal «sitte på hendene». De frivillige skal ikke overta styringen hos familien, men være et støttende medmenneske i hjemmet i 12-14 mnd.

Takk for oss Nederland!