Stand på Frivillighetskonferanse i Oslo

Tirsdag 28.mai arrangerte KS, Frivillighetskonferanse & formidlingskonferanse «aktiv fritid barn og unge», i Oslo. Home-Start Familiekontakten (HSF) var til stede med stand, for å gjøre oss kjent blant de mange påmeldte kommunene.

Som eneste stand-deltaker fikk vi god mulighet til å presentere budskapet vårt. Deltakere fra omtrent 60 ulike kommuner, bydeler, andre organisasjoner og offentlige etater fikk anledning til å bli kjent med oss, og i flertallet av disse kommunene er vi ikke representert med HSF-avdeling i dag.

Mange frivillighetssentraler var deltakere på konferansen, og med god erfaring fra frivillighetssentraler som driftere av lokale HSF-avdelinger, ser vi disse som aktuelle samarbeidspartnere for nye lokasjoner.

Er din kommune interessert i et HSF-tilbud? Ta kontakt med oss da vel!