Stand på Barnevernkonferansen

Mandag 11. mars og tirsdag 12. mars deltok vi på Barnevernkonferansen som standholdere. Konferansens hovedtema var "Slik håndterer vi de vanskelige sakene". 370 deltakere fra barnevernsfeltet var påmeldt.

Hva er fremtidsutsiktene for norsk barnevern? Hvilke feilgrep er gjort, og hva læres av dem? Statens helsetilsyn har avdekket rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis. Blant annet er det påpekt manglende fokus på det enkelte barns behov, og at barn i for liten grad høres i saker som angår dem selv. Dette var noen av temaene som ble belyst på konferansen.

Les mer om Barnevernskonferansens innhold på nettsidene til arrangøren.