Samarbeidspartnere

De lokale avdelingene til Home-Start Familiekontakten er driftet av ulike kommuner og organisasjoner. Driftsmidlene dekker blant annet lønn til koordinator, som koordinerer innsatsen mellom frivillige familiekontakter og familiene som har behov for støtte. 

Om-oss-samarbeidspartnere-1280x400-artikkelkarusell

Home-Start Familiekontakten Norge, det nasjonale kontoret til nettverksorganisasjonen, får alle driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kommuner med driftsansvar for HSF

Disse kommunene har driftsansvaret for sine lokale avdelinger:

Asker, Bodø, Bærum, Hamar, Indre ØstfoldKongsvinger, Larvik, Lillestrøm, Nes, Nesodden, Ringsaker og Sunnfjord.

 

Organisasjoner og stiftelser med driftsansvar for HSF

Følgende organisasjoner og stiftelser drifter avdelinger i disse kommunene.

Frelsesarmeen: Arendal, Drammen, Kristiansand, Molde, Oslo og Stavanger

Frivilligsentralene i Fredrikstad: Fredrikstad

KFUK – KFUM: Øygarden

Kirkens Bymisjon: Bergen, Moss/Råde/Våler, Oslo, Tromsø og Trondheim.

Oslo Sanitetsforening: Oslo

Rana Frivilligsentral: Rana

Sandefjord Frivilligsentral: Sandefjord