Samarbeidspartnere

De lokale avdelingene til Home-Start Familiekontakten er driftet av ulike kommuner og organisasjoner. Driftsmidlene dekker blant annet lønn til koordinator, som koordinerer innsatsen mellom frivillige familiekontakter og familiene som har behov for støtte. 

Om-oss-samarbeidspartnere-1280x400-artikkelkarusell

Home-Start Familiekontakten Norge, det nasjonale kontoret til nettverksorganisasjonen, får alle driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kommuner med driftsansvar for HSF

Disse kommunene har driftansvaret for sine lokale avdelinger:

Asker, AskimBærum, Hamar, Hurum, Kongsvinger, Larvik, Melhus, Nes, RingsakerRygge, Råde, Sandefjord, Sarpsborg, Skedsmo, Stange, Trøgstad og Våler.

 

Organisasjoner og stiftelser med driftsansvar for HSF

Følgende organisasjoner og stiftelser drifter avdelinger i disse kommunene.

Blå Kors Norge: Oslo

Frelsesarmeen: Arendal, Drammen, Kristiansand, Nedre Eiker, Oslo og Stavanger.

Frivilligsentralene i Fredrikstad: Fredrikstad

Førde Kyrkjeråd: Førde

KFUK – KFUM: Fjell.

Kirkens Bymisjon: Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.

Moss og Omegn Kvinneråd: Moss

Oslo Sanitetsforening: Oslo

Rana Frivilligsentral: Rana