Ropstad nysgjerrig på HSF

Mandag var barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, på besøk hos Home-Start Familiekontakten i Moss. Ropstad var nysgjerrig på organisasjonen, og begeistret over innsatsen som blir lagt ned for å hjelpe og støtte småbarnsfamilier.

Innføring i HSF

Ministeren og hans følge med stab og lokale politikere, fikk en god innføring i foreldrestøtteprogrammet HSF. Dette ble gitt gjennom tilstedeværende koordinatorer fra Moss og Rygge/Råde/Våler, en familiekontakt, to mødre som selv hadde fått støtte fra HSF og 2 representanter fra nasjonalt kontor.

Nasjonal koordinator hos HSFN, Morten Singstad, ga et innblikk i Home-Start sin opprinnelse samt dagens fokusområder. Det ble poengtert at grunnleggeren Margaret Harrisons oppdagelser i Leicester (England) på 1970-tallet, fremdeles er gjeldende, og at dagens forskning bekrefter det hun så allerede da.

Praktisk og emosjonell hjelp

Det finnes mange gode foreldestøtteprogram, men nasjonal koordinator bemerket at hverdagen til mange familier er for hektisk. Det må gis rom for å kunne benytte seg av hjelpen man får, og Home-Start er et godt supplement til det offentlige her. Vi har en pakke, med både praktisk og emosjonell hjelp, som kan være nok i seg selv, eller være med på å sette foreldre i posisjon til å ta imot annen hjelp og støtte. Det ble understreket at tidlig innsats og forebygging er viktig.

Familiekontakten snakket om gleden ved å være frivillig, og hva det har gitt henne, men også hvor viktig det er å få god veiledning av koordinatorene. Med de sterke historiene som de to mødrene delte, fikk de tilstedeværende forståelse for betydningen av familiekontaktens rolle, og hvilken støtte dette har vært for disse familiene. Det var tydelig at skildringen engasjerte ministeren og politikerne.

Utvikling av HSF

Ropstad lyttet til Morten Singstad sitt fremlegg, med ønske om å etablere flere Home-Start avdelinger. Ønskemodellen innebærer prosjektmidler gjennom statlig støtte for oppstart, slik at kommunen får drahjelp til å drifte kontoret gjennom den første sårbare 3-årsperioden.

Under møtet ble det også røpet av ministeren at HSFN er tildelt ekstra midler fra Bufdir i 2019, for å få utarbeidet en oppdatert evaluering av organisasjonen, slik som i 1999 og 2009. Dette anser HSFN som svært gode nyheter, og vil bli et viktig ledd i videreutviklingen av organisasjonen i Norge.