Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger, som samles inn for å utøve Home-Start Familiekontakten (HSF) sine tjenester overfor interesserte, familiekontakter/frivillige og de familiene vi støtter/hjelper.

 

Behandlingsansvarlig er ansatte hos HSFN eller koordinator ved den enkelte HSF-avdelingen. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til HSFN eller den avdelingen dine opplysninger er gitt til.

Henvendelser via nettsider

Via vår nettside er det mulig å melde seg på kurs og kontakte oss. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere henvendelsen.

Hva bruker vi personopplysningene til

Fra våre familiekontakter og familier innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epostadresse. Koordinatorene innhenter også andre opplysninger på hjemmebesøk hos kommende familiekontakter/frivillige, og familier som ønsker hjelp. Alle disse opplysningene er grunnlaget for at vi skal kunne koble familiekontakten til den familien de skal besøke.

Når man melder seg på kurs samtykker man til at organisasjonen bruker personopplysninger til eksempelvis nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer og lignende.

Ønsker man å motta hjelp eller bidra som frivillig i HSFN, samtykker man til at opplysninger fra familiekontakter og familier vil bli anonymisert i en årsrapport om aktiviteten på hver avdeling, og i en samlet årsrapport som blir laget av HSFN.

Personopplysninger fra familiekontakter og familier vil bli slettet innen et år etter avsluttet kontakt, med mindre annet er avklart med de involverte.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post.

Bruk av informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapselen (cookien) Google Analytics, som er et svært vanlig analyseverktøy for å kartlegge besøkende og deres bruk på nettstedet. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapselen inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Her kan personvernerklæring for Home-Start Familiekontakten (HSF) lastes ned som en pdf.