Personvernerklæring Home-Start Familiekontakten (HSF)

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger, som samles inn for å utøve Home-Start Familiekontakten (HSF) sine tjenester overfor interesserte, familiekontakter/frivillige og de familiene vi støtter/hjelper.

Behandling av personopplysninger i Home-Start Familiekontakten (HSF)

For å kunne tilby og levere HSF sine tjenester behandles enkelte personopplysninger om brukere av Home-Start familiekontakten og om våre frivillige.

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn og behandles, hvorfor vi gjør dette, hvem som er ansvarlig og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

Home Start Familiekontakten Norge (HSFN) står bak Home-Start Familiekontakten (HSF) og tilbyr HSF tjenesten i samarbeid med lokale HSF avdelinger (HSF-avdeling).

HSF-avdeling er behandlingsansvarlig for innsamling og behandling av opplysninger om familier som er nødvendig for å levere HSF sine tjenester til familiene.

HSF-avdeling er også behandlingsansvarlig for innsamling og behandling av opplysninger om frivillige som er nødvendig for å koble frivillige med familie for behandling av opplysninger som er nødvendig for å kunne levere tjenesten til familiene.

HSFN er behandlingsansvarlig for behandling av opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre kurs og samlinger med frivillige. HSFN er også behandlingsansvarlig for å sammenstille anonymiserte årsrapport om tjenesten.

Hvilke personopplysninger behandler vi og til hvilke formål?

Fra familier som søker bistand fra HSF innhentes navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, samt enkelte andre opplysninger, herunder også enkelte opplysninger som kan innebære særlige kategorier av opplysninger, som er nødvendig for å levere tjenesten eller ivareta andre forpliktelser gjennom registreringsskjema på hjemmebesøk.

Opplysningene som innhentes er begrenset til og nødvendig for å kunne yte best mulig hjelp til brukerne av programmet og for å koble familiekontakten til den familien de skal bistå/støtte.

Fra frivillige og familiekontakter innhentes navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, erfaringsbakgrunn og andre relevante opplysninger for å kunne koble familiekontakten til den familien som søker hjelp gjennom HSF.

Opplysningene ovenfor benyttes i tillegg ved utarbeidelsen av en anonymisert årsrapport som aktiviteten i hver HSF-avdeling og til en samlet årsrapport som blir utarbeidet av HSFN. HSFN har en en legitim interesse for innsamling av opplysningene til statistiske formål da disse benyttes til årsrapporter som igjen benyttes som grunnlag for å skaffe støtte til og finansiering av tjenesten.

Der frivillige/familiekontakter melder seg på kurs samles det inn navn og kontaktopplysninger som blir brukt for å gjennomføre kurset.

Det er i tillegg mulig å kontakte HSFN direkte gjennom vår nettside og ved å sende e-post til oss. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere henvendelsen.

Nettstedet vårt bruker informasjonskapselen Google Analytics, som er et analyseverktøy for å kartlegge besøkende og deres bruk på nettstedet. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Vi benytter verktøyet kun til statistikkformål.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger som behandles for å levere HSF sine tjenester til våre brukere om familier og frivillige vil bli slettet innen et år etter avsluttet kontakt, med mindre annet er avklart med de involverte eller følger av andre forpliktelser.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du fortrinnsvis å kontakte din aktuelle HSF-avdeling. Se kontaktinfo her. Alternativt kan HSFN kontaktes ved å benytte kontaktopplysningene nedenfor.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Det benyttes i enkelte tilfeller databehandlere til å lagre eller behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger skal som utgangspunkt skjer innenfor EU/EØS-området. Der vi benytter leverandører fra tredjeland har vi tatt nødvendige forholdsregler for å sikre at opplysningene beskyttes i tråd med gjeldende personopplysningsregelverk.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Kontakt

Kontaktinformasjonen til Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN) er:
Adresse: Anthon Walles vei 34B, 1337 Sandvika
E-post: post@homestartnorge.no
Telefon: 22 06 51 00
Org.nr.: 984 410 441

Her kan personvernerklæring for Home-Start Familiekontakten (HSF) lastes ned som en pdf.