Over 20 år med HSF flere steder

Flere HSF-avdelinger har nå hatt drift i mer enn 20 år, og HSFN anser den stabile driften som svært positiv. Mange kommuner ønsker å satse på det forebyggende arbeidet rettet mot småbarnsfamilier.

Stabil drift

Tilstedeværelse i kommuner over flere år, tyder på at innsatsen våre koordinatorer og frivillige legger ned er etterspurt. Vi vet at hjelpen og støtten som gis utgjør en forskjell for familiene. I løpet av de siste 3 årene har 4 avdelinger feiret 20-årsjubileum. Både Trondheim, Asker og Bærum har tilbudt HSF i mer enn 20 år, og i går var det HSF Fredrikstad sin tur til å markere 20 år med drift i kommunen.

HSF er i dag etablert på 37 ulike steder og vi opplever at mange avdelinger har fått godt rotfeste i kommunen, både blant småbarnsfamiliene, men også hos hjelpeapparatet og de frivillige.

Vi ønsker også nye kommuner velkommen med på laget der hvor HSF ikke er etablert i dag!

20 år i Fredrikstad

Stiftelsen Frivillighetssentralene i Fredrikstad er drifter av HSF-avdelingen i kommunen. Torsdag denne uken hadde koordinator, Lene Mathisen, tilrettelagt for en flott markering med taler og underholdning i hyggelige omgivelser.

På talerlisten sto blant annet varaordfører Kari Agerup, og Jarle Reinert Heia fra HSFN. Initiativtaker for HSF i Fredrikstad, styreleder og tidligere koordinator holdt også fine innlegg for familiekontakter og andre sentrale personer rundt avdelingen.

Gratulerer til HSF Fredrikstad og vi ser frem til flere jubileer neste år!