Opplæringskurs for nye koordinatorer

Tirsdag 9 og onsdag 10. oktober hadde vi koordinatoropplæring på nasjonalt kontor med 4 deltakere: Eva Berglund (HSF Alingsås i Sverige), Therese Lerstad (HSF Moss), Berit Johnsen (HSF Stange) og Lilja Ånadal (HSF Stavanger) .

Vi hadde 2 intensive dager hvor vi på nasjonalt kontor blant annet presenterte konseptet HSF, og ga en grundig innføring i våre arbeidsmåter, prinsipper og metoder. I tillegg var vi heldige å få besøk av 4 ulike koordinatorer som bisto med å gi et godt innblikk i HSF-arbeidet.

Bjørg Engebretsen og Gudrun Jansson, koordinatorer fra HSF Kirkens Bymisjon Oslo, fortalte om koordinator-rollen. Ingvild Vatne, koordinator hos HSF Moss, presenterte forberedelseskurset for nye familiekontakter og Camilla Ausen, koordinator hos HSF Rygge, Råde og Våler ga innblikk i hvordan følge opp familiekontakter.

Vi på nasjonalt kontor gleder oss over å bli kjent med nye koordinatorer, og ønsker dem alle lykke til i det viktige arbeidet ute på avdelingene.