Visjon og verdier

Vår visjon, vårt oppdrag og våre verdier skaper fundamentet for organisasjonen. Disse rettesnorene skal sørge for at hele organisasjonen er enige om formålet vårt, hvorfor vi gjør det vi gjør, og at vi trekker i samme retning.

Våre verdier:

Verdiene våre er likeverd og respekt, mestring og glede.

Verdiene beskriver hvem vi er som organisasjon.

 

Vår visjon:

Alle foreldre i en utfordrende fase får støtten de trenger for å gi barna gode oppvekstvilkår.

Visjonen er ambisiøs og gir et bilde av vår ideelle verden.

 

Vårt oppdrag:

HSF s hovedoppgave er å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon gjennom støtte gitt av familiekontakter (frivillige) i familiens eget hjem.

Oppdraget vårt konkretiserer hvordan vi skal jobbe mot visjonen.