Styret HSFN

Styret i Home-Start Familiekontakten Norge

Arne Liljedahl Lynngård, styremedlem (fra 2023), daglig leder, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Bergen

Gunn Skinlo, styremedlem (fra 2023), koordinator ved HSF Bergen

Line Lundsæther, styremedlem (fra 2024), koordinator ved HSF Nes

Line Ødegård, styremedlem (fra 2021), familiekontakt ved HSF Hamar

Lisbet Rugtvedt, styreleder (fra 2022), avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet

Mani Hussaini, styremedlem (fra 2019), stortingspolitiker

Tormod Rimehaug, styremedlem (fra 2023), førsteamanuensis / psykolog, RKBU Midt-Norge, NTNU

 

Styrets sammensetning og oppgaver:

Klikk her for beskrivelse av styrets sammensetning og oppgaver.

 

Referat fra styremøter (fra og med juni 2022):