Styret HSFN

Styret i Home-Start Familiekontakten Norge

Anne Hernæs Hjelle, styremedlem (fra 2017), virksomhetsleder i Frelsesarmeens barne- og familievern

Hanne Therese Myhrer, styremedlem (fra 2022), koordinator ved HSF Indre Østfold

Line Ødegård, styremedlem (fra 2021), familiekontakt ved HSF Hamar

Lisbet Rugtvedt, styreleder (fra 2022), avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet

Mani Hussaini, styremedlem (fra 2019), stortingspolitiker

Mari Nordland Berg, styremedlem (fra 2018), koordinator ved HSF Trondheim

Øyvind Kvello, styremedlem (fra 2017), professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

 

Styrets sammensetning og oppgaver:

Klikk her for beskrivelse av styrets sammensetning og oppgaver.

 

Referat fra styremøter (fra og med juni 2022):

Referat fra styremøte 16. juni 2022