Styret HSFN

Styret i Home-Start Familiekontakten Norge

Anne Hernæs Hjelle, styremedlem (fra 2017), seksjonsleder i Frelsesarmeens barne- og familievern

Elisabeth Evensen, styremedlem (fra 2020), koordinator ved HSF Larvik

Kjell Erik Ullmann Øie, styreleder (fra 2016), avdelingsdirektør for Kirkens Bymisjon

Line Ødegård, styremedlem (fra 2021), familiekontakt ved HSF Hamar

Mani Hussaini, styremedlem (fra 2019), næringspolitisk sjef i Norgesgruppen

Mari Nordland Berg, styremedlem (fra 2018), koordinator ved HSF Trondheim

Øyvind Kvello, styremedlem (fra 2017), professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

 

Klikk her for beskrivelse av styrets sammensetning og oppgaver.