Styret HSFN

Styret i Home-Start Familiekontakten Norge

Anne Hernæs Hjelle, styremedlem (fra 2017), seksjonsleder i Frelsesarmeens barne- og familievern

Eli Gunlaug Sannem , styremedlem (fra 2019), familiekontakt ved HSF Rygge, Råde, Våler

Hilde Knudsen, styremedlem (fra 2013), koordinator ved HSF Asker

Kjell Erik Ullmann Øie, styreleder (fra 2016), avdelingsdirektør for Kirkens Bymisjon

Mari Nordland Berg, styremedlem (fra 2018), koordinator ved HSF Trondheim

Torleiv Rognum, styremedlem (fra 2013), professor ved Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet og lokalpolitiker

Øyvind Kvello, styremedlem (fra 2017), professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

 

Klikk her for beskrivelse av styrets sammensetning og oppgaver.