Internasjonalt

Home-Start ble grunnlagt i England i 1973 av Margaret Harrison. Den positive effekten Home-Start hadde på småbarnsfamilier ble etterhvert lagt merke til også utenfor de britiske øyer, og avdelinger over hele verden vokste frem.


I dag finnes Home-Start i 22 land på 5 ulike kontinenter. Stadig nye land er interessert i å starte opp med konseptet. Alle Home-Start landene er medlemmer av det verdensomspennende nettverket Home Start Worldwide (HSW). HSW koordinerer og støtter utviklingen av Home-Start internasjonalt, og beskytter standardene for HS sitt arbeid over hele verden. Alle landene som opererer under merkenavnet Home-Start og tilbyr foreldrestøtteprogrammet, forplikter seg til å følge de gjeldende prinsipper og retningslinjer i organisasjonen. «Erklæring om prinsipper og metoder» er selve grunnlaget for det verdensomspennende arbeidet.

Hvert tredje år avholdes det en global konferanse hvor landene som benytter Home-Start møtes, for å kvalitetssikre det videre arbeidet. HSF Norge var vertsland for den globale konferansen i 2014.

Home-Start er et internasjonalt merkenavn, og logoen til organisasjonen viser det keltiske symbolet for vennskap.

Margaret Harrison døde i august 2015, og det var et stort tap å miste grunnleggeren.