Brosjyrer

Her er våre brosjyrer presentert. Du kan bla igjennom de på våre nettsider, eller laste dem ned som pdf ved behov.

Informasjon om HSF: Gode historier: 20-årsbrosjyre (2015):

Under følger et utvalg av brosjyrer på andre språk.
Arabisk: Dari: Engelsk:

Polsk: Sorani: Tigrinja: