Brosjyrer

Her er våre brosjyrer presentert. Du kan bla igjennom de på våre nettsider, eller laste dem ned som pdf ved behov.

Informasjon om HSF: Gode historier: 20-årsbrosjyre (2015):

 

Under følger et utvalg av brosjyrer på andre språk.

 

 

Arabisk: Dari: Engelsk:
Fransk: Kiswahili: Latvisk:
Litauisk: Polsk: Russisk:
Somali: Sorani: Spansk:
Thai: Tigrinja: Ukrainsk:
Urdu: Vietnamesisk: