Økning i familiestøtte fra HSF

I 2018 hadde vi en økning på 4,8 % familier som fikk hjelp og støtte fra Home-Start Familiekontakten (HSF). 1134 familier med 2355 barn fikk ukentlige besøk av 804 familiekontakter (frivillige).

Utviklingen i Norge

Nettverksorganisasjonen HSF har utviklet seg gjennom 23 år i Norge. I 2018 talte vi hele 38 avdelinger og 49 koordinatorer. Koordinatorene gjør en svært viktig jobb i organisasjonen. De er fagutdannet, og er de som har ansvaret for å rekrutterer frivillige, kurse disse og koble frivillige familiekontakter opp mot de rette familiene. Koordinatorene gjør også en viktig innsats med å følge opp familiene.

Familiene i HSF

Familiene som får hjelp og støtte fra HSF har ulike behov, men felles er at de selv er med å definere hva de trenger hjelp og støtte til, de er selve eksperter på eget liv. Ukentlig besøk av en familiekontakt 2-4 timer i et halvt års tid, gir for mange det pusterommet som skal til for å komme gjennom en utfordrende periode. 32 % av familiene forteller at de har behov for avlastning på et generelt grunnlag, mens 28% mangler eller har et dårlig fungerende nettverk. 21% har behov for foreldrestøtte.

Uttalelse fra en familie: Det har vært så fint å ha noen som ser hvordan vi har det, som er hos oss og som jeg kan diskutere situasjoner med. Det blir så annerledes enn å snakke om det på et kontor der jeg skal gjengi en situasjon. Jeg kan snakke med familiekontakten om ting som har skjedd, fordi hun har sett det og opplevd det sammen med meg. Hun støttet meg og hun fikk meg til å kjenne at jeg løste situasjonen på en god måte. Jeg fikk bekreftelse på det som jeg tror jeg gjør riktig, men likevel er veldig usikker på.

Familiekontaktene i HSF

Våre familiekontakter må ha foreldreerfaring, eller erfaring fra arbeid med barn. De nye frivillige må alle gjennomføre et forberedelseskurs på minimum 20 timer før de blir familiekontakter. I 2018 fikk vi totalt 243 nye familiekontakter. 52 % av familiekontaktene er yrkesaktive, mens 34 % er pensjonister. Det er en klar overvekt av kvinnelige familiekontakter på 95 %.

Uttalelse fra en familiekontakt: Jeg liker godt å være sammen med barna. Det er fint å bli kjent med mødrene. Vi møter mange hyggelige mennesker. Jeg synes det er en glede å besøke familiene. De sier at de setter pris på at jeg kommer. De sier at jeg hjelper dem så mye. Jeg hjelper dem ikke så mye, men jeg kommer fast hver uke. De venter på meg. Det ser ut som det er viktig å vente på at noen kommer og glede seg til besøket. Jeg kommer jo bare og prater og drikker te.

Samarbeidspartnere av HSF

Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra fagmiljøer innenfor helse- og omsorgssektoren vedrørende HSF sin innsats, både fra fagpersoner ute i kommunene, men også fra nasjonale miljøer. Tilbakemeldingene er verdifulle, og understøtter vårt arbeid. HSF er et supplement til de offentlige tilbudene, og skal ikke være en erstatning. Vi blir trukket frem som et konsept, som fyller en rolle kommunene ikke selv har anledning til å ivareta.

En leder ved Familiens hus: Tilbudene vi har på Familiens Hus er alle lavterskel, og vi opplever at Home-Start er med på å utfylle det foreldrestøttende arbeidet vi gjør her. Home-Start er veldig lett å foreslå for familier som strever i hverdagen, noe som skyldes både at det oppleves som ubyråkratisk men først og fremst at det er et godt faglig tilbud.