Økning i familiestøtte fra Home-Start

Home-Start Familiekontakten Norge kan nå presentere årsrapporten for 2014. Utviklingen viser en jevn økning de siste 15 årene, både i antall familier som får støtte fra Home-Start og antall barn totalt sett i familiene. Dette har også sammenheng med en parallell økning i antall familiekontakter (frivillige). 

Webnyhet-aarsrapport-2014-500x333px-snarvei-forside

Årsrapporten til Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN) utarbeides på bakgrunn av alle de 31 lokalavdelingene i Norge.

– Vi ser hvert år en relativ lik fordeling med tanke på hva som kjennetegner familiene som får støtte fra Home-Start Familiekontakten (HSF). 47 % av familiene består av en mor eller far som er alene for omsorgen av sine barn, 37 % er minoritetsspråklige og 13 % har barn som er kronisk syke eller med nedsatt funksjonsevne. Det som derimot skiller seg i år fra de foregående årene er en økning av de familiene som oppgir at de har lite nettverk, hele 66 % av familiene er innenfor denne kategorien og kan tyde på ensomhet samt et behov for å ha flere støttespillere rundt seg, sier Wenche Heimholt Isachsen, Nasjonal koordinator i HSFN.

– Jeg har merket meg at det også er en økning til HSF i antall henvendelser fra helsepersonell, utover helsesøstrene i kommunen. Dette betyr at kjennskapen til vårt tilbud styrkes også hos fastleger og sykehuspersonell, fortsetter Heimholt Isachsen.

Home-Start Familiekontakten er avhengig av alle de flotte frivillige, som hos HSF omtales som familiekontakter, for å kunne tilby hjelp og støtte til familier. Alle familiekontaktene må gjennomgå et grundig refleksjonskurs før de blir introdusert for en familie og i tillegg må de levere politiattest.

– Blant familiekontaktene som bisto med frivillig innsats i 2014 ser vi en ny trend i alderssammensetningene. Gjennomsnittsalderen på de frivillige har vist seg å være lavere i 2014 enn tidligere år med 51 % av familiekontaktene mellom 40 og 59 år og 12 % mellom 20 og 39 år. 37% befinner seg i aldersgruppen over 60 år, forklarer nasjonal koordinator.

Interessen for å bistå med frivillig innsats har økt blant den yngre delen av befolkningen. Dette er hyggelig å observere, ettersom dette også er en aldersgruppe med en travel hverdag på andre områder. Vi har ikke noe entydig svar på denne økningen, men det kan synes som en større interesse rundt samfunnsbevissthet, poengterer Heimholt Isachsen.

Norge har et godt utviklet velferdssystem men vi ser allikevel en økning av behovet for det frivillige familiestøtteprogrammet.

– Kommunene ser at det er nødvendig med et forebyggende lavterskeltilbud rettet mot småbarnsfamilier som har behov for ekstra støtte i hverdagen. Da kommer Home-Start Familiekontakten inn i bildet som et velorganisert tilbud, hvor målet er å komme tidlig inn med støtte hos familier i en utfordrende fase. Jeg er stolt av kommunene og organisasjonene rundt om i landet som bidrar til å avdekke dette behovet i dagens samfunn, ved å drifte de lokale avdelingene, poengterer Heimholt Isachsen.

Organisasjonen feirer 20-årsjubileum i Norge 2015 og håper at enda flere kommuner får øynene opp for tilbudet til HSF, og velger å integrere dette i sine kommuner.

Klikk her for å laste ned HSFN sin årsrapport for 2014