Nye koordinatorer på opplæring

Våre koordinatorer har en svært sentral rolle på de lokale avdelingene, og er bindeleddet mellom HSF, familiene og familiekontaktene.

Koordinatorene rekrutterer, kurser og veileder familiekontaktene, og de har ansvaret for gode koblinger mellom våre familiekontakter og familiene som har behov for hjelp og støtte.  Alle HSF-avdelinger må ha en lønnet koordinator med helse- og sosialfaglig bakgrunn, og for nye avdelinger krever vi at det settes av midler for minimum en 50 % stilling.

Denne uken har vi ønsket 4 nye koordinatorer velkommen til HSF med 3-dagers kursing på nasjonalt kontor.

«I motsetning til mye av foreldrefrivilligheten, finner vi at frivillige i organisasjonene der aktiviteten ledes av ansatte scorer høyere på samtlige motivasjonsindekser. … Ansatte koordinatorer har andre og bedre forutsetninger til å sørge for samsvar mellom aktiviteter og motivasjon, inspirere og sørge for utvikling og emosjonell støtte i aktiviteten. Dette kan bli reflektert i at deltakelsen er mer lystbetont og at de frivillige blir mer motiverte i sammenhenger der aktiviteten ledes av ansatte.»

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Publikasjon: Betingelser for frivillig innsats – Motivasjon og kontekst. 2015. Dag Wollebæk, Synne Sætrang, Audun Fladmoe