Ny organisasjonskonsulent i HSFN

For 10 år siden var Jarle Reinert Heia på opplæring for nye koordinatorer hos HSFN, i dag er han en del av staben til det nasjonale kontoret.

Etter opplæring på nasjonalt kontor i 2008, arbeidet Jarle 4 år som HSF koordinator, gjennom Kirkens Bymisjon i Oslo. Han var deretter familiebase/fosterhjem via Heggeli barnehjem, og har også vært miljøterapeut ved Familiehuset Nanna Marie. All denne innholdsrike kompetansen tar han med seg inn i sitt arbeide ved Home-Start Familiekontakten sitt nasjonale kontor.

Jarle har god refleksjonsevne, han er kunnskapsrik og har godt humør, og vi ser frem til å ha han med på laget. Samtidig gleder vi oss over at vi nå har tre 100 % stillinger hos HSFN. Med hele 36 HSF-avdelinger og 59 koordinatorer fyller han en viktig rolle for organisasjonen.

Velkommen til Jarle!