Ny avdeling

Råde kommune har nå opprettet et HSF tilbud til sine småbarnsfamilier.

PAI195000013
Koordinator Camilla Ausen er ansatt i 100 % stilling i Rygge kommune, og har en samarbeidsavtale med Råde og Våler.

Samarbeid over kommunegrenser lar seg gjøre. Dette er en god modell der kommunene er små.