Ny avdeling i Hurum

Home-Start Familiekontakten Hurum (HSF Hurum) ble godkjent som ny avdeling i september. Koordinator er allerede godt i gang med å gjøre det nye tilbudet kjent for Hurums innbyggere.

Hurum-ny-avdelingAvdelingen er lokalisert i Hurum kommune, som en del av Familiens hus i Familietjenesten.

– Vi opplevde stor pågang i familietjenesten og så mange familier som kunne trenge litt ekstra bistand. Vi har tro på at HSF kan bidra til holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet og at det kan skape en kultur hvor vi bryr oss om hverandre på en god måte, uten å virke dømmende på de som trenger litt ekstra, forteller Nina Terese Riis, Virksomhetsleder i Familiens hus.

Prosessen med å få etablerte HSF i Hurum kommune startet allerede i 2010, men på daværende tidspunkt manglet de ressurser for å starte opp. Familietjenesten er styrket i løpet av de siste 5 årene og de har mottatt eksterne tilskudd for å forebygge fravær i barnehage og skole.

– I 2013 kom en av foreldreveilederne, Sigrid Helene Audestad, til meg og sa at hun skulle ønske vi hadde HSF i Hurum, dette inspirerte til å sette i gang en ny prosess. Audestad er nå koordinator for den nyopprettede avdelingen. Vi tenker at HSF passer veldig godt inn som et supplement til de andre tiltakene vi har i familietjenesten, som omfatter familieterapi, spe- og småbarnskonsulent, PMTO/TIBIR og familieveiledere. Vi gleder oss til å komme i gang, fortsetter Riis.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått Hurum kommune med på laget i utviklingen av HSF nettverket. Det er positivt når en ny kommune velger å satse på HSF i det forebyggende frivillige arbeidet for småbarnsfamilier, dette er en tidlig innsats som vi har erfart at fungerer og som har positive ringvirkninger, sier Wenche Heimholt Isachsen, nasjonal koordinator for Home-Start Familiekontakten Norge.

Vi ønsker Hurum velkommen!