Nå kan vi være flere samlet

Fredag 8. mai oppdaterte HSFN sine retningslinjer for korona-smittevern, dette på bakgrunn av nye nasjonale retningslinjer som ble lagt frem 7. mai. De nye føringene legger til rette for at flere kan være sammen når smittevernsreglene overholdes.

Antall personer som kan treffes i en gruppe er nå endret fra 5 til 20 stk.

Vi har åpnet for kurs med inntil 20 deltakere inkludert kursholder(e). Endring i minimumsavstand er satt fra 2 til 1 meter.

I tillegg kan det nå gjennomføres arrangementer med inntil 50 deltakere. Både avholdelse av kurs og arrangementer fordrer at smittevernstiltak blir fulgt, og at det er en dedikert smittevernansvarlig,

Vi har fremdeles ikke åpnet opp for hjemmebesøk, men samvær kan gjennomføres utendørs.