Mulighetsrom forlenget ut 2019

I januar 2019 startet vi opp pilotprosjektet HS+. 4 avdelinger er nå i gang med å tilby Home-Start Familiekontakten til familier med barn mellom 6 og 16 år.

HSF-avdelingene i Bærum, Larvik, Moss og Trøgstad er alle deltakere i prosjektet, og kurs for nye familiekontakter som har blitt avholdt denne våren, har tatt høyde for temaer knyttet til HS+.

Prosjektperioden for pilotprosjektet varer i 3 år fra 2019 og ut 2021. HSF-avdelinger hadde opprinnelig anledning til å søke om og delta i prosjektet frem til juni 2019, men HSFN har nå åpnet opp for prosjektoppstart ut 2019. Det betyr at avdelinger som får det finansielle på plass innen utgangen av 2019, har anledning til å søke om og delta i prosjektet.

Ta evt. kontakt med nasjonal koordinator Morten Singstad, dersom din avdeling er interessert.