Kurs for nye frivillige

Alle nye frivillige som henvender seg til Home-Start Familiekontakten, må gjennomføre et refleksjonskurs før de kan gjøre en frivillig innsats som familiekontakt.

 

Kursene avholdes hos de lokalene avdelingene hver vår og høst. Koordinator for avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av kurset, men innholdet følger en ramme som er lik både på tvers av de lokale avdelingene, men også innenfor de andre landene i Home-Start Worldwide.

Kurset går over minimum 20 timer og berører følgende temaer:

 • Frivillig for HSF
 • Hjemmebesøk
 • Engasjement og grenser
 • Verdier og holdninger
 • Familieliv og støtte til foreldre
 • Foreldreomsorg
 • Å verne barns trygghet
 • Kommunens støttende nettverk og taushetsplikt
 • Evne til kommunikasjon
 • Å ta avskjed med familien

Klikk på ditt fylke under for å finne neste kurs i ditt område:

Velg fylke
 • Alle
 • Agder
 • Akershus
 • Buskerud
 • Innlandet
 • Møre og Romsdal
 • Nordland
 • Oslo
 • Rogaland
 • Telemark
 • Troms
 • Trøndelag
 • Vestfold
 • Vestland
 • Østfold

Avdelingene våre i Oslo har et dedikert ansvar for spesifikke bydeler.