Kurs for nye frivillige

Alle nye frivillige som henvender seg til Home-Start Familiekontakten, må gjennomføre et refleksjonskurs før de kan gjøre en frivillig innsats som familiekontakt.

Kurs-1280x400-artikkelvisning-fullbredde

Kursene avholdes hos de lokalene avdelingene hver vår og høst. Koordinator for avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av kurset, men innholdet følger en ramme som er lik både på tvers av de lokale avdelingene, men også innenfor de andre landene i Home-Start Worldwide.

Kurset går over minimum 20 timer og berører følgende temaer:

 • Frivillig for HSF
 • Hjemmebesøk
 • Engasjement og grenser
 • Verdier og holdninger
 • Familieliv og støtte til foreldre
 • Foreldreomsorg
 • Å verne barns trygghet
 • Kommunens støttende nettverk og taushetsplikt
 • Evne til kommunikasjon
 • Å ta avskjed med familien

Klikk på ditt fylke under for å finne neste kurs i ditt område:

Velg fylke
 • Alle
 • Akershus
 • Aust-Agder
 • Buskerud
 • Hedmark
 • Hordaland
 • Nordland
 • Oslo
 • Rogaland
 • Sogn og Fjordane
 • Sør-Trøndelag
 • Troms
 • Vest-Agder
 • Vestfold
 • Østfold

6 av avdelingene våre i Oslo har et dedikert ansvar for spesifikke bydeler. 2 avdelinger hjelper og støtter familier over hele Oslo, men har rettet seg inn mot særskilte målgrupper. Felles for alle familier som får hjelp og støtte fra HSF er at de må ha minst 1 barn under skolealder.

Home-Start Familiekontakten Blå Kors bistår familier med: barn som er 0-2 år, sårbare gravide, foreldre med avhengighetsrelaterte helseproblemer, barn (0-2 år) med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom.

Home-Start Familiekontakten Oslo Sanitetsforening bistår i tillegg til spesifikke bydeler, familier over hele Oslo hvor barna (over 2 år) har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom.