Koordinatorgjengen samlet i Sandefjord

3. – 4. september var alle landets HSF-koordinatorer invitert til samling i Sandefjord. Vi hadde 2 innholdsrike dager sammen, med tid til både faglige påfyll, refleksjoner og relasjonsbygging.

Første konferansedag hadde vi leid inn pedagog Mattias Øhra ved Universitetet i Sørøst-Norge, til et engasjerende foredrag om det viktige temaet «Livsmestring i selvrealiseringens tid». I tillegg hadde koordinator Gunhild Jakobsen, ved Alna og Østensjø, et flott innlegg om tekstilverkstedet som HSF bistår med på Bøler.

Vi åpnet andre dag av konferansen med besøk av to inspirerende foredragsholdere fra Stine Sofie Senteret, som snakket om traumebevisst omsorg i praksis, og presenterte senteret de representerte. Gjennom en enkel men virkningsfull øvelse med ballonglek, demonstrerte de den fantastiske effekten av avkobling, og muligheten til å glemme bekymringer, gjennom lek.

Nettverksbygging koordinatorene imellom er en viktig del av å være samlet. HSF har 34 avdelinger i 29 ulike kommuner, så erfaringsutveksling og brobygging mellom kollegaer på tvers av kommunegrenser, er verdifullt. I løpet av de to dagene vi var samlet hadde vi gruppearbeid knyttet til HSF sine verdier, mål og visjon. Disse bidragene tar vi med oss inn i arbeidet med HSF sin videre strategi.

Takk for fine og inspirerende dager til alle som bidro!