Jubileumskonferanse i Trondheim

Da har vi lagt bak oss en flott markering av Home-Start Familiekontakten sitt 20-årsjubileum i Norge! 

Trondheim-11052015-1280x400-artikkelvisning-fullbredde

Vi hadde på mandag en minnerik jubileumskonferanse i Trondheim, hvor den første norske avdelingen ble etablert i 1995. Åpningstalen ble holdt av statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Marit Bergum-Hansen, cand.polit. og avdelingssjef Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse/RBUP Øst og Sør, var konferansens hovedtaler.

Arrangementet samlet i underkant av 200 deltakere, først og fremst familiekontakter men også koordinatorer og øvrige samarbeidspartnere.

Statsråd Solveig Horne delte mange fine betraktninger i sin tale, som vi i Home-Start Familiekontakten skal ta med oss videre i vår innsats til familier:

«I utgangspunktet skal jo det offentlige sikre at alle barn og familier har gode oppvekst og levevilkår og at de har de tjenestene de har behov for, men i et samfunn med stadige endringer så strekker ikke alltid de offentlige tjenestetilbudene til, og derfor er det så viktig med frivillig innsats med et ekte engasjement for å hjelpe andre, som en familiekontakt har.

Noe av det unike med den hjelpen dere gir er at hjelpen gis i familiens eget hjem, at den tilbys gratis og er basert på frivillighet. Det skaper et likeverd og en god tillit mellom de det gjelder. En frivillig familiekontakt fyller en viktig rolle. Den gir praktisk hjelp og støtte, noen som bryr seg. En slik støtte kan bety utrolig mye for sårbare foreldre og barn i en vanskelig hverdag.

Statsråden avrundet sin tale med disse ordene: «Jeg har lyst til slutt og få lov til å takke alle i Home-Start Familiekontakten, for den gode jobben dere gjør i det frivillig forebyggende familiearbeidet i Norge.»

Gratulerer med 20-årsdagen!