Investerer i erfarings – og kunnskapsdeling

Denne uken samlet HSFN koordinatorer for å diskutere arbeidet med prosjektet «HSF for familier som har barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse».

Viktige temaer for dagen var:

 • Søsken til barn med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom.
 • Sjeldne diagnoser.
 • Kurs og oppfølging av familiekontakter som jobber med barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Hva med oss?

Geir Dager, regionsleder for kurset «Hva med oss?» besøkte oss og presenterte hovedtemaer fra kurset som tematiserer «livet med barn som har spesielle behov, hvordan får vi tid og plass til alle i familien?». Samlivskurset ble startet i 2002 på Modum Bad, og ble et nasjonalt program i 2004 under Bufetat, med øremerkede midler på Familievernkontorene i hver region. Kursene tilbys stort sett som helgekurs.

Temaer for kurset er:
 • Vårt behov for kontakt, tilknytning og en trygg havn.
 • Parforholdet
 • Følelser og kommunikasjon.
 • Livet med et spesielt barn.
 • Å være nær hverandre.
 • Reparasjoner i samlivet.
 • Hvordan får vi tid og plass til alle i familien?
 • Dele glede, mening og håp.

Kursene får gode tilbakemeldinger og kursinformasjon er tilgjengelig på flere språk.

Les mer om kurset her.