Inspirerende dager i Sandefjord

Denne uka har vi tilbragt 2 inspirerende dager i Sandefjord med HSF-koordinatorer fra hele landet. 53 deltakere deltok på koordinatorsamlingen og på agendaen har vi hatt både gruppearbeid og foredrag.

Nina Grelland, koordinator i HSF Blå Kors og familieterapeut i Blå Kors Norge, ga oss innsikt i «Rusmisbruk i et familieperspektiv» på dag 1 og Yngvild Haukeland, stipendiat ved Psykologisk institutt UIO og psykolog ved Frambu, ga oss et foredrag på dag 2 om «Søskenprosjektet – Et annerledes søskenliv – å være søsken til et barn med funksjonsnedsettelse».

Koordinatorene jobbet i grupper med temaer som favnet bredt, blant annet:

  • Rusmisbruk i et familieperspektiv
  • Bruk av sosiale medier
  • Hvordan ivareta familiekontaktenes sikkerhet når en i familien har voldsalarm?
  • Hvordan kan HSF arbeid med utfordringer knyttet til barnefattigdom?
  • Hvordan kan vi bedre måle effekten av HSF sitt arbeid?

Flere av våre avdelinger er også berørt av komunesammenslåing og dette var derfor et tema på agendaen.

Wenche Heimholt Isachsen, nasjonal koordinator for Home-Start Familiekontakten Norge, trer snart av med pensjon etter 18 års tjeneste som nasjonal koordinator. Hun ble godt markert og takket av, blant både koordinatorer og kollegaer på nasjonalt kontor, under samlingen.

Takk for fine dager med faglig påfyll, nettverksbygging, latter, gode diskusjoner og refleksjon!