Inspirerende dag i Rogaland

Etter invitasjon fra Landsgruppen av Helsesøstre NSF Rogaland, har vi i dag deltatt med stand på fagdag. Med godt engasjement på standen vår, og med et spennende program i salen, har det vært en inspirerende deltakelse.

Fagdag-Rogaland250417I Rogaland har vi foreløpig ingen HSF-avdelinger, men med interessen vi opplevde for Home-Start blant de rundt 100 deltakerne på fagdagen, håper vi at vi snart kan tilby vårt familiestøtteprogram i distriktet.

Takk for oss Stavanger! Vi kommer gjerne tilbake.