Innholdsrik uke i Japan

Representanter fra 20 ulike Home-Start-land møttes i Japan forrige uke for deltakelse på Home-Start Worldwide (HSW) Conference. Home-Start Japan hadde i samarbeid med styret i HSW forberedt et innholdsrikt og inspirerende program for faglig påfyll, organisasjonsutvikling og nettverksbygging.

Det var svært verdifullt å møte Home-Start-representanter fra nasjonale og lokale organisasjoner i både Afrika, Asia, Australia, Nord Amerika og Europa. Grunnkonseptet til organisasjonen er likt på tvers av landegrensene, men hvert land har sine lokale tilpasninger, som er viktige for å møte de lokale behovene til familiestøtte i det enkelte land.

Home-Start i Japan

Home-Start (HS) Japan har utviklet seg i ekspressfart fra 2008 og frem til i dag. De har i dag 95 lokale HS-avdelinger. Den formidable veksten har vært mulig ved at regjeringen har avsatt tilskudd til driftsstøtte, som kommunene kan søke på. De lokale HS-avdelingene er driftet av ulike organisasjoner, men med tilskuddsordninger fra kommunen. I mer enn 2/3 av kommunene har Home-Start inngått kontrakt om å være et av de offisielle familiestøtteprogrammene.

I Japan har familiekontaktene først og fremst bidratt med støtte til familier som har opplevd sosial isolasjon. De ser fremover at de også har behov for å utvikle konseptet til å favne om familier som har utfordringer knyttet til fattigdom, flyktningbakgrunn, gravide og familier med skolebarn. Hvilken rolle Home-Start Japan skal ta for å nå disse familiene og dekke behovene, var en målsetning å hente inspirasjon til på konferansen.

Investere i tidlig barndom

Åpningsdagen til konferansen ble avholdt som en åpen konferanse hvor koordinatorer fra lokale HS-avdelinger i Japan deltok, i tillegg til fagfolk, media og andre eksterne interessenter. Hovedformålet var å øke bevisstheten knyttet til investering i tidlig barndom, gjennom tjenester av høy kvalitet som forandrer familiens liv til det bedre. Home-Start ble trukket frem som et godt eksempel på en slik tjeneste. Arrangementet var tilrettelagt som en møteplass for deltakerne, og inspirerte til dialog og erfaringsutveksling mellom lokale deltakere og tilreisende.

De to påfølgende dagene av konferansen var dedikert til interne foredrag for HS, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Forventet utfall av konferansen

Konferansen hadde følgende definerte mål for utfallet av dagene:

  • Øke bevissthet om viktigheten av å investere i tidlig barndom og foreldrestøtte.
  • Øke kvaliteten og effektiviteten av våre tjenester, og vår evne til å reagere på nye behov.
  • Øke nettverket til Home-Start gjennom partnerskap og regional utvidelse.
  • Se på muligheten for å gjennomføre en internasjonal mediekampanje for å øke kjennskap til Home-Start.
  • Gi innsikt i japanske barnevernsprogrammer og partnerskap mellom det offentlige og private innenfor dette området.
  • Øke interessen blant japanske myndigheter for å støtte Home-Start i Japan.
  • Uformell læring og møter mellom lokale og internasjonale deltakere, for å bygge gjensidig forståelse og fremtidige partnerskap.

Besøk til lokale avdelinger

Alle de internasjonale representantene ble invitert til å besøke ulike lokale HS-avdelinger i Japan. Vi fra nasjonalt kontor i Norge ble invitert til Fukushima, en reise på ca 4 timer nord for Tokyo. Vi deltok på et internasjonalt erfaringsutvekslingsmøte hvor vi presenterte vårt arbeid i Norge, og hvor vi ga en innføring i det norske velferdssystemet, barnevern, fødselspermisjon og barnehageordning. Dette er unikt i internasjonal sammenheng, og vi opplevde stor interesse og flere henvendelser knyttet til disse temaene i løpet av uken.

Vi var på forhånd fortalt at mange familier i Fukushima-området er preget av bekymringer knyttet til radioaktivitet etter kjernekraftulykken i 2011, og er derfor blant annet skeptiske til å la barna leke ute og spise lokale matvarer.

Vi fikk muligheten til å bli kjent med de lokale koordinatorene, og ble invitert til Kitakatas «Child Station», en form for åpen barnehage som er et tilbud til alle småbarnsforeldre i området. Dette fungerer som en god møteplass for hjemmeværende småbarnsforeldre for å bli kjent med andre i samme situasjon, og derfor også bidra til å forebygge isolasjon.

Mange erfaringer rikere

Tilbake på norsk jord ser vi tilbake på en innholdsrik og inspirerende uke. HS Japan tok oss varmt imot, og ga oss innføring i deres arbeidsmåter samt behovet for familiestøtte. Innsikten vi sitter igjen med vil vi ta med oss videre inn i arbeidet med utviklingen av HS i Norge. Reisen ble muliggjort gjennom økonomisk bidrag fra Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, og vi retter en stor takk til stiftelsen for denne støtten.