Hyllest til familiekontaktene

Mandag ble årets konferanse for familiekontaktene avholdt, dette er Home-Start Familiekontakten Norge sin hyllest til alle landets familiekontakter. Arrangementet fant sted i Gamle Logen, med rundt 240 påmeldte.

Å være tilstede for et annet menneske

Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland, åpnet konferansen og takket for alt arbeidet som familiekontaktene legger ned. Med ordene «å være et medmenneske er å være tilstede for et annet menneske» satte hun fokus på familiekontaktenes rolle, og hun la til at hver og en av oss duger som et medmenneske, det er ofte ikke så mye som skal til. Frivilligheten kommer ut av en selv.

Helleland hyllet også arbeidet som blir lagt ned i forhold til familier som er nye i landet. 38 % av familiene som får hjelp av HSF har innvandrerbakgrunn, og familiekontaktene gjør en viktig oppgave i å bidra til integrering og inkludering av disse familiene. Integrering ble beskrevet som det å høre til. Det å ha noen som er der, viser vei og forteller at dette skal vi klare sammen, er uvurderlig.

Programmet for dagen

Henrik Syse, tok oss igjennom et 2-timers foredrag om etikk og entusiasme, og tanker om gode verdier i en raskt foranderlig tid. Syse er filosof, forfatter, seniorforsker ved PRIO (Institutt for freds- forskning) og professor ved Bjørknes Høyskole. Han er også nestleder i Nobelkomiteen. Med sin store entusiasme formidlet han hvordan vi kan vi skape en god kommunikasjon som reduserer avstandene oss imellom. Vi må være bevisste rollen vi har når vi trer inn i andres rom. Akkurat slik familiekontakten i HSF er opptatte av.

Gunn Skinlo, koordinatoor ved HSF Bergen, presenterte prosjektet «Følgesvenn», et prosjekt med fokus på innvandrerfamilier som har barn med særskilte behov, deres utfordringer og hvordan HSF kan hjelpe. Dette ble etterfulgt av at koordinatorgjengen fra HSF Trondheim, Bergliot Kobro-Flatmoen, Mari Nordland Berg og Stine- Marte Willumsen, sammen med familiekontakten Elisabeth Solhaug, presenterte den nylanserte billedboka «Hurra, det er tirsdag». Boka er utarbeidet til bruk i møte med barna i HSF.

Takk til alle som deltok og skapte rammene for dagen, og en stor takk til alle landets familiekontakter, som hver uke bidrar til å skape magiske hverdagsøyeblikk hos en familie som trenger det.