Hurra, ny kommune med på laget!

Aurskog-Høland har tegnet samarbeidsavtale med Home-Start Familiekontakten Norge om å starte opp HSF-avdeling.

Kommunen skal i gang med arbeidet for å ansette en koordinator i 50 % stilling. Home-Start Familiekontakten Aurskog-Høland vil driftes av Frivillighetssentralen i kommunen. Vi ser frem til at arbeidet startes opp og at vi kan tilby HSF til småbarnsfamilier i en ny kommune!

Sentrale personer for etablering av avdelingen er Kommunalsjef Oppvekst og utdanning Grethe M. Toverud Rønning, Virksomhetsleder Stedsutviking og frivillighet Rita Berget Lindblad, og Rådgiver Oppvekst og utdanning Marianne Børke (avbildet fra venstre).

Foto: Alette Marie Eldøy