HSF i 2 nye kommuner

To nye avdelinger fikk i juni godkjent sine søknader om å starte opp Home-Start Familiekontakten, og vi ønsker Stavanger og Nes velkommen med på laget.

Nes kommune har allerede startet opp, og koordinator Line Lundsæther er i gang med å rekruttere frivillige til kurs for høsten. Nes har ca 22.000 innbyggere og HSF Nes er lokalisert i Familiens Hus, og vil bli driftet av kommunen.

HSF i Stavanger starter opp i august, og er vår første avdeling i Rogaland. Avdelingen vil bli driftet av Frelsesarmeen, med kommunalt tilskudd. Stavanger har 7 bydeler og HSF blir et tilbud i bydelene Hillevåg og Storhaug, med til sammen ca 36 500 innbyggere.