Home-Start Worldwide Conference «Investing in children»

Home-Start Worldwide Global Conference finner sted i Tokyo 7. - 10. november 2017 og vil belyse temaet «investeringer i barn». Konferansen er et samarbeid mellom Home-Start Worldwide og Home-Start Japan.

Konferansen samler Home-Start ledere fra 20 land i Europa, Afrika, Australia, Asia og Amerika. Over 300 delegater forventes å delta på åpningsdagen og vil representere ulike japanske organisasjoner, fagkretser, media og lokale Home-Start avdelinger i Japan.

I en tid hvor barn fremdeles er marginalisert i mange deler av verden, vil konferansen understreke viktigheten av å investere i både tid, energi og økonomiske ressurser på barn. Dette gjelder spesielt i de tidlige årene, for å sikre den beste starten i livet. Behovet blir stadig tydeligere gjennom forskning og politiske føringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, blant annet i EUs sosialpolitikk, UNICEFs veiledning og FNs mål for bærekraftig utvikling.

Konferansen vil fremheve foreldrenes viktige rolle, særlig i tidlig barndom. Hvordan støtte foreldre når de har det utfordrende, arbeide med å forbedre foreldres ferdigheter og gi dem styrke i foreldrerollen, er noen av temaene som vil bli belyst. Home-Start sin modell for støtte er basert på kursede frivillige med foreldreerfaring/erfaring med barn, som støtter småbarnsfamilier i deres hjemmemiljø. Modellen henvises til som en dokumentert effektiv metode for familiestøtte, med positiv innvirkning på foreldre og barn.

Home-Start ble grunnlagt i Storbritannia i 1974. Organisasjonen hjelper i dag tusenvis av familier på verdensbasis, på tvers av 22 ulike land på fem kontinenter, gjennom et nettverk av lokale frivillige organisasjoner.

Home-Start Japan ble grunnlagt i 2008 og består nå av 96 Home-Start avdelinger i Japan, i samarbeid med et stort antall lokale frivillige organisasjoner. I 2016 ble HS Japan hedret med en pris fra Helse-, arbeids- og velferdsdepartementet, som det mest fremtredende hjelpetilbudet for å fremme trivsel hos småbarnsfamilier.