Home-Start i disse tider

Slik situasjonen er nå, kan ikke vi i Home-Start dra på hjemmebesøk hos familiene våre. Det synes vi er vanskelig, når vi vet hvor viktig det er i hverdagen for den enkelte familie.

Heldigvis finnes det digitale løsninger, og vi ser at mange har kontakt med familie, kollegaer og venner via videochat og telefon. Vi mennesker trenger kontakt med hverandre, spesielt når ting er vanskelige! Og vi skal beholde kontakten. Vi er Home-Start, og vi står sammen, selv om vi ikke kan være fysisk sammen.

Vi i Home-Start tilstreber å være der for våre familier, og våre familiekontakter også gjennom denne tiden. For mange familier er det ekstra krevende nå, når barnehager og skoler er stengt. Mange opplever et økt familiestress, og samtidig færre mennesker å spille på for avlastning og støtte. Noen lengter etter den dagen i uka, da en familiekontakt kommer hjem til dem. Alt dette kan være utfordrende, det vet vi. Vi håper at vi kan avhjelpe noe, ved å være en å prate med i denne tiden, en samtalepartner i en krevende periode.

Vi ønsker å være der for deg.