Home-Start etablerer seg i Sogn og Fjordane

Førde er første kommunen ut i Sogn og Fjordane, med tilbud om Home-Start Familiekontakten (HSF) til småbarnsfamilier. Med etableringen av HSF Førde teller vi nå 34 avdelinger på landsbasis.

Koordinator HSF Førde, Inger Cesilie Fitje

Rask prosess for ny avdeling

Inger Cesilie Fitje har tiltrådt stillingen som HSF-koordinator, og tilbakelagt 3-dagers opplæring på nasjonalt kontor. Innsatsen med å rekruttere frivillige har allerede startet og etter sommerferien starter planleggingen av det første opplæringskurset for nye familiekontakter.

— Ideen om HSF til Førde ble lansert høsten 2016. Under det årlige seminaret Småbarnsdagene som avholdes i kommunen, ble det satt fokus på hvordan vi hjelper familier som strever, og det ble stilt spørsmål om hvorfor Førde ikke hadde et HSF-tilbud, sier Fitje.

Deretter gikk det slag i slag. Førde BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) kom på banen og involverte Fitje, som i tillegg til å være HSF-koordinator arbeider som frivilligkoordinator og diakon. Dialogen ble ført videre med henholdsvis helsestasjon og frivillighetssentral, og i slutten av juni forelå den endelige godkjenningen av den nye avdelingen HSF Førde.

Førde kyrkjelege fellesråd står som driftsansvarlig, med et tett samarbeid med kommunen.

— Vi ser at det er et behov for å kunne gi noe ekstra til familier, som ikke har rett på hjelp fra det offentlig, og det får vi med HSF, forklarer den nye koordinatoren.

Rekruttere frivillige

HSF er et gjensidig frivillig lavterskeltilbud, og konseptet baserer seg på frivillige familiekontakter som ukentlig er hjemme hos småbarnsfamilier, 2 – 4 timer, med behov for litt ekstra støtte i en utfordrende periode. Noe av det viktigste som må på plass i en ny avdeling er frivillige familiekontakter, som kan besøke småbarnsfamiliene med behov for hjelp og støtte.

— Nå skal vi spre det glade budskap om HSF i Førde, og planen er å starte med opplæringskurs for nye familiekontakter i løpet av høsten, utdyper koordinatoren.

Gjennom arbeidet som frivilligkoordinator har Inger Cesilie god kjennskap til befolkningen i kommunen og er optimistisk til den generelle frivilligheten. Lokalavisen Firda har allerede trykket en artikkel om det nyetablerte tilbudet og jobben med å gjøre HSF kjent i området er i gang.

Klikk her for mer informasjon om HSF Førde.