Hjertevarme i frivillig sektor

I desember startet Morten Singstad opp som ny nasjonal koordinator hos HSFN. Wenche Heimholt Isachsen trådte inn i pensjonistenes rekker i januar, etter 18 stabile år i organisasjonen. Morten tar med seg lang erfaring fra arbeid med foreldre og barn ved spesialsykehuset for epilepsi (SSE), inn i organisasjonen.

Erfaring med familier i krise

Ny nasjonal koordinator har 11 års fartstid på SSE, som ligger under Oslo Universitetssykehus, hvorav 8 av dem som leder for Seksjon for kliniske støttefag. Morten har selv bakgrunn som sosionom, og har på SSE arbeidet med barnefamilier som har barn med epilepsi.

– Epilepsi arter seg på svært ulike måter. Noen barn er sterkt utviklingshemmet og vil trenge hjelp med absolutt alt, hele livet. Andre klarer seg som alle andre. Så er det mange imellom de to ytterpunktene. Dette preger selvfølgelig familiene på ulike vis. Noen familier er i dyp krise over nettopp å ha fått et sykt barn. Noen har kjempet i systemet og fått på plass mange gode ordninger, mens andre har opplevd motgang og blitt stående uten hjelp. Sosionomen blir ofte kalt brobyggeren mellom sykehuset og lokalt hjelpeapparat, og som fagperson her har jeg bistått disse familiene med å få den hjelpen de har krav på og trenger fra hjemkommunen.

Morten forteller videre at et av de store savnene han ser i kommunene er en «kommune-sosionom»:

– En som er tilgjengelig for de som trenger det, og som har som hovedformål å hjelpe både familier og enkeltindivider som strever. Både med å opplyse om rettigheter, hva man kan få på plass og forslag om tiltak, men også noen som kan gi emosjonell støtte. NAV har egentlig den oppgaven i dag, men ut ifra min erfaring med pasientene, fungerer det ofte ikke slik i dag dessverre. Allerede på den korte tiden jeg har vært i HSFN, hører jeg flere koordinatorer har bekreftet det samme, reflekterer Morten.

Blitt kjent i organisasjonen

Morten har nå jobbet i HSFN i litt over 4 måneder og med høyt aktivitetsnivå, opplæringsdager for nye koordinatorer, og med 4 nettverkssamlinger i mars bak oss, har han fått anledning til å bli kjent med koordinatorene og fått et innblikk i den lokale innsatsen i det ganske land.

– Det er utrolig stas å komme til frivillig sektor, med så mye engasjement og hjertevarme. Det er spennende å se all den aktiviteten vi gjør rundt om i landet for barnefamilier, og veldig hyggelig å få truffet alle koordinatorene.

Det har vært morsomt å høre om hvordan de ulike kontorene jobber. Om det vi gjør likt, og det vi gjør ulikt, samt erfare at en felles forståelse av konseptet ligger til grunn for alle, uavhengig av lokasjon og drifter, sier Morten.

Ønsker ekspansjon

Home-Start Familiekontakten markerer 24 år i Norge. Konseptet er hyllet og fremsnakket av fagfolk, og vi kan skilte med stabil drift i en rekke kommuner. Vi teller i dag 35 avdelinger og er representert i 29 kommuner, men vi ønsker at enda flere skal få glede av vårt tilbud.

– Jeg ser frem til å fortsatt utvikle HSF i Norge, og i løpet av året skal vi jobbe med en strategiplan for 2020-23. Jeg håper at vi skal få på plass en ordning gjennom statlige midler, for å ekspandere til flere kommuner og gjennom det øke antall kontorer i løpet av perioden. Men denne utviklingen krever også gode systemer for kvalitetssikring, og en klar struktur i organisasjonen. HSFN må være en god støttespiller for de lokale avdelingene. HSF er så bra, dette må vi få til i flere kommuner, avrunder nasjonal koordinator.

Med et aktivt første kvartal bak oss ønsker vi God Påske, og ser frem til å fortsette det meningsfulle arbeidet over påske.