Godt i gang i Nordre Follo

I Nordre Follo har Home-Start etablert seg som en viktig ressurs for småbarnsfamilier som står overfor ulike utfordringer. Koordinatorene Hege T.G. Pedersen og Marit Strander deler en felles visjon om programmet og dets potensial til å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet.

Avdelingen startet opp høsten 2023 med midler fra Sparebankstiftelsen DNB, som gir tilskudd til opprettelse og drift i 3 år. Etter disse tre årene er tanken at kommunen selv overtar den fulle driften.

Hege, som nylig har begynt i sin rolle, har allerede engasjert seg i arbeidet. Hun ser frem til å holde kurs, besøke frivillige og familier, og finne gode koblinger som kan skape trygge rammer for de involverte. For Hege handler det om å skape et varmere samfunn og et bedre nettverk i småbarnsfamiliene, noe som kan føre til tryggere foreldre og mindre belastning på hjelpeapparatet over tid.

Marit, med sin bakgrunn fra barnevern og barnehage, understreker viktigheten av Home-Starts arbeid. Hun mener at programmet kan dempe opplevelsen av avmakt, stress og ensomhet som mange småbarnsfamilier opplever. Marits motivasjon er å bidra til økt mestringsfølelse og bedre psykisk helse blant foreldre, noe som igjen kan ha en positiv sosioøkonomisk effekt for kommunen på sikt.

Begge koordinatorene verdsetter menneskemøtene som stillingen bringer med seg. De ser på tilstedeværelse, tillit og åpenhet som nøkkelfaktorer for et godt samarbeid. Marit er allerede i gang med fokus på rekruttering av frivillige og markedsføring, noe som har resultert i mange støttende tilbakemeldinger og en økende gruppe av frivillige.

Home-Start i Nordre Follo står overfor en spennende tid med kursstart i januar 2024. Koordinatorene ser frem til å samle motiverte mennesker for refleksjon og utveksling av erfaringer. De erkjenner at selv om de har mye erfaring, har de også mye å lære. Målet er å tilrettelegge for gode koblinger mellom familiekontakter og familiene for å hjelpe på best mulig måte.

Vi gleder oss til å følge Hege og Marits arbeide med Home-Start videre.

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB som har gitt oss muligheten til å starte opp avdelingen.