Kan frivillighet brukes som forebyggende barnevern?

I dag går mange nordmenn til valgurnene, og i lys av debatten om norsk barnevern den siste tiden, gir vi rom for å reflektere over hvorvidt frivilligheten kan brukes i arbeidet med forebyggende barnevern. Noen ganger skal det kun et kompetent medmenneske til for å hindre kriser.

Valgdagen-appell-1280x400-artikkelvisning-fullbredde

Som talerør fra en frivillig organisasjon, med et frivillig familiestøtteprogram rettet mot småbarnsfamilier, kan vi med hånden på hjertet svare et tydelig JA på dette spørsmålet. Home-Start Familiekontakten (HSF) er et levende bevis på at dette fungerer. I 20 år har frivillige familiekontakter fra HSF, besøkt småbarnsfamilier i deres hjem 1 gang i uken, for å støtte, hjelpe, avlaste og forebygge kriser.

HSF baserer seg på gjensidig frivillighet og vi tror at det er noe av nøkkelen til det gode resultatet, frivillige familiekontakter besøker familier som selv ønsker hjelp, på et likeverdig og medmenneskelig grunnlag. I disse møtene skjer det noe magisk. For med et medmenneske som ser deg for den du er, og skaper tillit og trygghet, oppdages nye måter å mestre hverdagen og foreldrerollen på.

Vi oppfordrer alle landets kommunepolitikere til å tørre å satse på frivillighet innenfor forebyggende barnevern. Vi vet at det nytter. Først og fremst gjennom lang erfaring og tilbakemeldingene vi får fra familiene og hjelpeapparatet, men også gjennom forskning, kan vi fastslå at den frivillige støtten som blir gitt i hjemmet har en effekt der og da, men også på lang sikt.

HSF er i dag tilgjengelig i 28 kommuner og 13 fylker. Vårt mål er at småbarnsfamilier i det ganske land, i en sårbar fase, får anledning til å henvende seg til en lokal HSF-avdeling. Dette vil gi mange barn og familier en bedre hverdag, og spare dem for noen utfordringer.

Det er en stor medmenneskelig kapital som finnes ute i kommunene, med innbyggere som ønsker å gjøre en frivillig innsats for familier som trenger dem. Vårt samfunn har behov for de frivillige kreftene, til å bistå med å løse utfordringene som det offentlige ikke klarer alene. Slike forebyggende tiltak vil spare kommunene for kostnader på sikt, skape en bedre kommune å bo i, og bidra til en god samfunnsøkonomi.