Familiekontakter samles til kultursensitiv familiestøtte

Familiekontakter samles til kultursensitiv familiestøtte

Mandag 25. april samles over 200 frivillige familiekontakter fra hele landet, til inspirasjon i Gamle Logen, Oslo. Kultursensitiv familiestøtte i et frivillighetsperspektiv, er satt på agendaen når Home-Start Familiekontakten (HSF) har sin årlige samling for frivillige.


Småbarnsfamilier fra andre kulturer

941 familier fikk i 2015 jevnlig besøk av en HSF familiekontakt, og av disse var 42 % ikke etnisk norske. Bidraget fra familiekontaktene har hatt stor betydning for at familiene integreres i lokalsamfunnet.

– Dette er et høyaktuelt tema for mange av våre familiekontakter, når de besøker småbarnsfamilier fra andre kulturer. HSF sitt konsept er å støtte familier med minst 1 barn under skolealder, i deres eget hjem. Familiekontakten kommer jevnlig hjem til familien, 1 gang i uken i 2-4 timer. Engasjementet kan vare opp til 6 mnd, sier nasjonal koordinator for Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN), Wenche Heimholt Isachsen. Da kommer man tett på familien på deres egen arena, og forståelse for hverandres bakgrunn og kulturelle forståelse er grunnleggende.

Lavtersketilbud

HSF ble nevnt som et godt eksempel på frivillig familierettet arbeid i den nylig utgitte Familiemeldingen fra Barne- og Likestillingsdepartementet.

– Vi ser at den støtten vi kan tilby småbarnsfamilier som er i en sårbar situasjon, bidrar til å styrke dem og få dem «over kneika». Vårt familiestøtteprogram er basert på prinsippet om at medmennesker hjelper medmennesker, dette er et lavterskeltilbud som har en forebyggende effekt, fortsetter Heimholt Isachsen.

Midler fra UDI

Med Leoul Mekonen på agendaen, gir vi våre familiekontakter inspirasjon til å møte familier med en annen kulturell bakgrunn på en god måte. Mekonen er studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Rbup) og nestleder i organisasjonen MiR (Multikulturelt Initiativ Ressursnettverk). Han har kompetanseområder innenfor etniske minoriteter, fattigdom, psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger og kulturkompetanse.

– I tillegg til våre tradisjonelle besøk i hjemmet søkte HSFN på utlyste midler fra UDI på nyåret, for å bistå med aktiviteter for barn i mottak gjennom prosjektet «En bedre hverdag». 2 av våre lokale HSF avdelinger, i Moss og Larvik, fikk nylig innvilget disse midlene, forklarer Heimholt Isachsen.

Årlig samlingspunkt

Home-Start Familiekontakten hadde i 2015 hele 684 aktive familiekontakter, med tilsammen 1994 barn. Med den årlige konferansen får familiekontaktene innblikk i at de er en del av en større organisasjon, konferansen skal inspirere og gi anledning til å bygge nettverk blant andre frivillige.