Et praktisk samtaleverktøy

Koordinatorene i HSF Trondheim jobber med å utvikle et samtaleverktøy rettet mot barn. Verktøyet ble i dag presentert på Norsk Barnevernkongress, under tittelen "I øyenhøyde med barna – samtaler om utfordringer i familien".

Bergliot Kobro-Flatmoen og Mari Nordland Berg, begge koordinatorer i HSF Trondheim.

Samtaleverktøyet består av en barnebok, i tillegg til ulike samtalebilder.

Med hjelp av tekst og illustrasjoner av en ekornfamilie, vil boken skape ramme for en informasjonsgivende samtale med barn og deres familie, der hensikten er å forklare støtten fra HSF.

Inspirert av Merethe Holmsens samtalebilder, er ekorn valgt som motiv fordi barn lett kan identifisere seg med dyr. I boken følger vi historien om ekornbarnet Nøtte som i en periode får besøk av en familiekontakt.

Bokens historie kan anvendes som inspirasjon, for at barn skal bli kjent med konseptet HSF, men også for at barn skal kunne dele historier om hva de er opptatt av. Her kan i tillegg samtalebildene være en god visuell støtte, da de viser ulike situasjoner barn kan oppleve i sin hverdag.

Det var engasjerte tilhørere under foredraget, som også så nytten av å kunne ta i bruk et lignende samtaleverktøy på andre arenaer med barn involvert.

Vi gleder oss til å se første eksemplaret av boken ferdig!