Et medmenneske i en nedstengt tid

«Hun er en fremmed, men kommer inn i vårt liv og er bare god. Det er ikke til å tro at det går an. Eksisterer det virkelig så gode mennesker? Hun er den hun er. De er så flinke til å velge ut familiekontakt.»

Vi har mange slike sitater i Home-Start Familiekontakten, som sier noe om hvor viktig familiene opplever besøket fra familiekontakten.

Nå går vi igjen inn i en periode med strengere smittevernstiltak. Vi oppfordres til å holde oss i størst mulig grad hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt med andre. Våre familier har i utgangspunktet en sårbarhet i at de står i en utfordrende periode, flere mangler nettverk, og for mange oppleves det som en stor støtte å få et medmenneske som kan gå sammen med dem i en periode.

«Å ha noen er den store forskjellen» er tittelen på evalueringsrapporten av Home-Start Familiekontakten som ble publisert nå i oktober. Vi i Home-Start vil gjøre vårt beste for å være der for familiene våre. Vi skal gjøre så godt vi kan, for å tilrettelegge så familiekontaktene våre kan opprettholde hjemmebesøk. Samtidig må både våre familiekontakter og familier, ta en vurdering av øvrige sosiale kontaktpunkter, slik at vi bidrar til oppfordringen om redusert sosial kontakt. Sammen er vi sterke, og sammen bidrar vi i den nasjonale dugnaden.