Erfaringsutveksling med Home-Start i Ungarn

HSF-koordinatorene Gunhild Jakobsen og Bjørg Engebretsen er nå på utveksling hos Home-Start i Ungarn. Home-Start (HS) i Ungarn har fått innvilget midler for erfaringsutveksling og har invitert HS i Norge for samarbeid. Formålet er å dele erfaringer tilknyttet støtte til familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.

Home-Start Familiekontakten (HSF) har siden 2005 fått midler fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet til målrettet familiestøtte til familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne. De lokale HS-avdelingene søker årlig om fordeling av disse midlene, og 6 avdelinger blir hvert år tildelt støtte til å arbeide målrettet med denne gruppen familier.

Samarbeid mellom 2 land

Home-Start i Ungarn består av 12 avdelinger i 12 byer utenfor Budapest, i tillegg til en rekke avdelinger innenfor Budapest. Flere avdelinger er forventet å starte opp i løpet av april 2015. Organisasjonen får ikke statlig støtte i Ungarn og alt arbeid er derfor basert på frivillig innsats, også den jobben som utføres av de ulike koordinatorene. Omtrent 200 frivillige er engasjerte i organisasjonen.

– Vi fikk en forespørsel fra nasjonal koordinator, Mónika Lehőcz, i Ungarn i januar om et potensielt samarbeid for erfaringsutveksling. I mars fikk de bekreftet at de hadde fått innvilget midler fra EEA Grants – Norway Grants og vi besluttet at 2 koordinatorer fra HSF i Norge skulle besøke Home-Start sin årskonferanse i Ungarn 24.april i år. I oktober får vi besøke av 4 representanter fra HS i Ungarn her i Norge, forteller Wenche Heimholt Isachsen, nasjonal koordinator i Home-Start Familiekontakten Norge.

Aktiv deltakelse i samarbeidet

Formålet med utvekslingen er å dele erfaringer på tvers av de ulike landene. Gunhild Jakobsen og Bjørg Engebretsen representerer begge hver sin lokale Home-Start avdeling i Oslo som mottar støttemidler for å arbeid med den nevnte målgruppen. De vil ha en aktiv deltakelse på konferansen og bidra med sin erfaringer gjennom plenumspresentasjon og gruppedialog.

– Vi ser frem til samarbeidet og til å lære mer om hverandres innsats, arbeidsmetoder og erfaringer, avrunder Wenche Heimholt Isachsen.