Erfaringsutveksling hos HS i Hellas

To koordinatorer fra Home-Start Familiekontakten (HSF) i Norge var i forrige uke på utveksling hos Home-Start i Hellas. Besøket var et gjenvisitt etter at en delegasjon fra Hellas gjestet HSF i Norge i september.

gjenvisitt-hellas-2016-1280x600-artikkelvisning-fullbredde

Formålet med utveksling var å dele erfaringer på tvers av organisasjonens landegrenser, med tanke på hvordan HS best mulig kan hjelpe og støtte familier med kronisk syke barn, og barn med nedsatt funksjonsevne. Evi Hatzivarnava, leder for styret i HS Worldwide og bosatt i Hellas, tok initiativ til utvekslingen, på bakgrunn av HSF sitt mangeårige prosjekt rettet spesielt mot disse familiene. Gjennom stiftelsen Bodossaki Foundation fikk HS i Hellas innvilget midler til utveksling.

Koordinatorene Hilde Knudsen fra HSF Asker, og Gunn Skinlo fra HSF Bergen, reiste ned til Athen i 3 dager, og bidro blant annet med å holde kurs for nye frivillige, koordinatorer og styret.

Det har vært mye å lære og reflektere over, for alle oss som deltok i disse to innholdsrike dagene i Athen. Vi har hatt interessante diskusjoner med koordinatorer, familiekontakter og styret fra HS Hellas. I Hellas har de to avdelinger, 1 i Athen med 2 koordinatorer og 1 i Piraeus med 1 koordinator. Mye er lik praksis i HS-arbeidet i Hellas og Norge, men ulike samfunnsstrukturer og tradisjoner fører til at oppgavene løses litt ulikt, forteller Hilde Knudsen.