Endringer av korona-tiltak hos HSF fra 20.april

Det har nå gått over 5 uker siden samfunnet i Norge stengte ned. Disse ukene har vært annerledes for oss alle, og ut fra myndighetenes anbefalinger valgte vi å ta en pause i fysiske møter med HSF-familiene. I denne perioden har kontakten vært opprettholdt digitalt.

I en pressekonferanse før påske kom regjeringen med endringer i tiltakene. Barnehagene og småskolen åpnes nå opp, og flere 1-1 tjenester vil nå også etter hvert åpne opp. Med bakgrunn i dette, gjør vi i HSF også endringer i våre tiltak. Disse vil være gjeldende fra i dag, 20.april, og inntil nye føringer kommer. Retningslinjene våre er basert på FHI sine anbefalinger, samt «Veileder om smittevern i barnehager under koronavirusutbruddet våren 2020».

Våre nye retningslinjer fra 20.april:

Hjemmebesøk

Det skal fremdeles ikke foretas hjemmebesøk. Her må det avklares tydeligere retningslinjer fra øvrige myndigheter, før vi er trygge på at dette kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi vurderer det slik at smittefaren er mindre utendørs enn inne, og at det vil medføre en merbelastning for familiene å måtte rengjøre alle flater i huset, slik det anbefales i veilederen.

Utendørs

Det kan gjennomføres samvær med hele eller deler av familien utendørs. Dette fordrer at man følger smittevernstiltakene som står beskrevet under.

Kurs

Avdelingene kan gjennomføre kurs, med maks 4 deltakere om gangen. Dette fordrer at lokalene er egnet med tanke på plass og tilrettelegging. Se for øvrig smittevernstiltak.

Smittevernstiltak

Det er tre grunnpilarer:
  1. Ved sykdom/symptomer skal det ikke forekomme samvær/deltakelse
    Dersom det er sykdom/symptomer hos noen i familien eller hos familiekontakt, skal det ikke forekomme samvær. Her legger vi oss på en strengere linje enn barnehagene, hvor det er greit å gå i barnehagen dersom andre i familien er syke. Dersom det er sykdom/symptomer hos kursdeltaker, skal vedkommende ikke delta på kurs. Dersom det gjelder kursholder, må en annen kvalifisert person overta, eller kursdagen utsettes.
  2. God hygiene
    Når det gjelder hygiene, viser vi til FHI. Det gjøres oppmerksom på at det i veilederen for smittevern i barnehager også anbefales at man fjerner ringer og håndsmykker.
  3. Redusert kontakthyppighet mellom mennesker
    Kontakthyppighet bør holdes til et minimum, men behov for nærhet og omsorg for de mindre barna må ivaretas. Dersom familiekontakt er sammen med barn, uten at foresatte er til stede, må familiekontakten ivareta dette behovet. Det anbefales at familiekontakten har med håndsprit, slik at man kan ivareta håndhygienen etter kos/trøst. Det skal være maks 5 personer i en gruppe, med minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
Kurslokaler:

Alle flater i lokalet (bord og benkeplater, dørhåndtak, trappegelender, stoler osv.) må rengjøres i forkant av kurs. Dette gjelder også toalett. Lokalet må være utformet slik at alle kan holde minimum 2 meters avstand.

All mat som serveres på kurs skal være ferdige enheter innpakket fra produsent, eksempelvis bagetter i pose/plastpakket sandwich osv. Det kan serveres hele flasker med drikke. Det kan ikke serveres kaffe eller te. Det skal være håndsprit tilgjengelig.

Ved påvist COVID-19:

Dersom noen av partene får påvist COVID-19, plikter vedkommende å gi beskjed til motsatt part der det har vært kontakt. Se også retningslinjer for dette.

Spesielle hensyn:

Hos familier med barn med kroniske sykdommer som kan være spesielt utsatt, opprettholder vi kontakt via telefon/videosamtaler uten fysiske møter. Familiekontakter som er i risikogruppen skal ikke ha fysiske møter, men kan opprettholde kontakt via telefon/videosamtaler. Risikogruppen regnes som personer over 65 år, eller som har hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes. Andre grunnsykdommer som gir nedsatt lungefunksjon, og personer som har svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller medikamenter, regnes også å være i risikogruppen.

Gjensidig frivillighet:

All kontakt og samvær fordrer selvfølgelig gjensidig frivillighet. Før man gir klarsignal om møter, skal koordinator ha vært i muntlig kontakt med både familie og familiekontakt.