Endelig kunne vi åpne for hjemmebesøk

Denne uken har vi åpnet for hjemmebesøk hos familiene igjen! I tillegg differensierer vi nå mellom risikogrupper, i tråd med FHI sine nye retningslinjer.

Etter lang tid hvor samværet har begrenset seg til utendørs aktiviteter, var det med stor glede vi åpnet opp for at tilbudet vårt kunne gjennomføres i hjemmet igjen denne uken. Dette gjelder der hvor ingen er i risikogruppen. Vi anbefaler allikevel at man vurderer om samværet kan gjøres utendørs, eller i en kombinasjon med kortere varighet inne. Spesielt i trange rom, vil smittefare øke. Smittevernsregler må følges, og kontakthyppighet minimeres.

FHI differensierer nå mellom to risikogrupper «Lett økt risiko» og «Moderat/mye økt risiko». Hver enkelt (koordinatorer, frivillige, familiekontakter og familier) må oppdatere seg på kriteriene for disse gruppene, og plassere seg selv i en kategori, ev. i samråd med lege. Kriteriene gjelder både mtp. alder, helse og en individuell vurdering.

Frivillige familiekontakter og familier i gruppen «lett økt risiko» kan nå ha samvær utendørs. Frivillige i denne gruppen kan delta på kurs og arrangementer. Ved arrangementer skal det lages en deltakerliste, som skal oppbevares av hensyn til varsling ved ev. smitte.

Koordinatorer vil nå igjen besøke nye frivillige som skal godkjennes som familiekontakter, samt nye familier som skal kobles til familiekontakter.

Vi håper med dette at vi kan gjøre HSF mer tilgjengelig enn det har vært i det siste, og samtidig ivareta sikkerheten til våre ansatte, familiekontakter og familier.